Các hội chứng phát hiện

Genomis 5

Genomis 23

Genomis 23
Plus

1 Edwards (Trisomy 18) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
2 Patau (Trisomy 13) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
3 Down (Trisomy 21) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
4 Turner (XO) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
5 Klinefelter (XXY) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
6 Siêu nữ XXX (Trisomy X) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
7 Jacob (XYY) GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
8 Phát hiện bất thường
số lượng toàn bộ NST
GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ  GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
9 Phát hiện 9 Gen lặn phổ biến nhất GenEva: Sàng lọc trước sinh cao cấp - Xét nghiệm NIPT Illumia Mỹ
10 Angelman /Prader- Willi
11 Wolf – Hirschhorn
12 Cri-du-chat
13 Mất đoạn 1p36
14 DiGeorge
 

Điều kiện áp dụng

Thai đơn và thai đôi Thai đơn và thai đôi Thai đơn
và thai đôi
  Thời gian trả kết quả Từ 7 ngày Từ 7 ngày  
 

Giá chi tiết:

2,200,000đ
3,800,000đ
4,400,000đ
6,000,000đ
6,000,000đ
6,600,000đ
Chú ý:
– Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện áp dụng gói cam kết hỗ trợ dành cho xét nghiệm NIPT (GenEva) tại GENTIS.
– Có 1 số điểm khác nhau về thời gian và mức hỗ trợ giữa khu vực phía Bắc và phía Nam, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.


Gói NIPT – Illumina Cao Cấp

1 Hội chứng Down (Trisomy 21)
2 Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
3 Hội chứng Patau (Trisomy 13)
4 Hội chứng Turner
5 Hội chứng Klinefelter (XXY)
6 Hội chứng 3X (Trisomy X)
7 Hội chứng Jacobs (XYY)
8 Phát hiện bất thường số lượng tất cả các NST còn lại

– Áp dụng với thai đơn

– Thai đôi tầm soát 3 hội chứng: Down (Trisomy 21),  Edwards (Trisomy 18), Patau (Trisomy 13)

Hỗ trợ bảo hiểm lên đến

150 triệu vnđ

Hỗ trợ miễn phí 100% chi phí
khi kết quả dương tính
Sau 5 – 7 ngày trả kết quả
(tính cả Thứ 7 và Chủ nhật)Thực hiện tại phòng xét nghiệm quốc tế Gentis theo bản quyền chuyển giao từ Illumina – Mỹ
ISO 15189 – Tiêu chuẩn được bộ Y tế VN khuyến cáo áp dụng cho phòng xét nghiệm
Giá: 10.350.000

Gói NIPT – Illumina VIP

1 Hội chứng Down (Trisomy 21)
2 Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
3 Hội chứng Patau (Trisomy 13)
4 Hội chứng Turner
5 Hội chứng Klinefelter (XXY)
6 Hội chứng 3X (Trisomy X)
7 Hội chứng Jacobs (XYY)
8 Phát hiện bất thường số lượng tất cả các NST còn lại
9 Hội chứng DiGeorge
10 Hội chứng Angelman /Prader- Willi
11 Hội chứng Wolf – Hirschhorn
12 Hội chứng Cri-du-chat
13 Hội chứng Mất đoạn 1p36
Áp dụng với thai đơn
Hỗ trợ bảo hiểm lên đến

150 triệu vnđ

Hỗ trợ 3,5 – 7 triệu vnđ
khi kết quả dương tính
Sau 10 – 14 ngày trả kết quả
(không tính Thứ 7 và Chủ nhật)

Mẫu được gửi tới phòng xét nghiệm Verinata thuộc tập đoàn Illumina – Mỹ

CLIA được công nhân bởi CAP
Giá: 18.900.000 vnđ

Chú ý:

– Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện áp dụng gói cam kết hỗ trợ dành cho xét nghiệm NIPT (GenEva) tại GENTIS.
– Có 1 số điểm khác nhau về thời gian và mức hỗ trợ giữa khu vực phía Bắc và phía Nam, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7: