GIẤY CHỨNG NHẬN

Với phương châm thương hiệu gắn liền với chất lượng dịch vụ, chúng tôi là phòng xét nghiệm ADN đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015, Chúng tôi cũng đã được Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương cấp chứng chỉ về quản lý phòng xét nghiệm cũng như an toàn sinh học, chứng nhận tham gia vào hội nghị khoa học hình sự châu Á…

Chung Nhan

            Hình ảnh: Chứng nhận ISO 9001:2015 tại 2 GENTIS Hà Nội và GENTIS HCM

Chung Nhan 1

            Hình ảnh: Chứng nhận ISO 9001:2015 tại 2 GENTIS Hà Nội và GENTIS HCM

Asrm19 Certificate Mrquan
Asrm19 Certificate Mrvinh
Mg 4759